Dare2Go is een onderdeel van VBG-Ichtus die tot doel heeft om 1x in de twee jaar een dynamische zendingsreis aan te bieden aan de jongeren van Ichtus tussen 17 en 23 jaar.

In de zomer van 2018 zijn we met Dare2Go naar een project in Armenië geweest waar we mochten helpen bij het bouwen van een Day Care Centre en organiseren van een kinderkamp.

In de zomer van 2024 gaan we met een groep jongeren naar een project in Mafraq, Jordanië.

En de Koning zal hun antwoorden: “Voorwaar, Ik zeg u:  voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.” Mattheüs 25:40

Doel

De doelen van Dare2Go zijn gerelateerd aan de doelen voor het jeugdwerk binnen Ichtus.

Ons team

Het team van Dare2Go bestaat uit 6 jongeren en 7 begeleiders. Verderop zullen zij zich aan u voorstellen.

Lees onze blog

Bent u benieuwd naar wat we tot nu toe al hebben gedaan lees dan vooral onze blog.

Doneren

Wanneer u onze missie financieel wilt ondersteunen, kan dat door uw bijdrage over te maken op de rekening van Dare2Go
NL35RABO0342391674.

Wat is ons doel?

De doelen van Dare2Go zijn gerelateerd aan de doelen voor het jeugdwerk binnen Ichtus.

De doelen die we met de zendingsreis willen bereiken zijn:
Jezus ontmoeten in de mensen die in nood zijn.
We leren het hart van Jezus beter kennen door anderen te helpen.
We leren Jezus volgen, door gehoor te geven aan zijn opdracht om  een licht te zijn in deze wereld.
We gaan de liefde voor onze medemens zichtbaar maken door er voor een ander te zijn.

Ons team

Het team van Dare2Go bestaat uit 4 jongeren en 7 begeleiders. Via de knop hieronder kunt u ons beter leren kennen.

Waarom gaan wij naar Jordanië?

Als gevolg van de (burger)oorlog in Syrië, zijn er vanaf 2011 miljoenen inwoners gevlucht uit hun woonplaats. Een groot deel verblijft nog in Syrië, maar ook ongeveer 4 miljoen zijn uitgeweken naar de naaste buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië. In Jordanië zijn er naar schatting meer dan 1,4 miljoen vluchtelingen.

Een deel van de vluchtelingen verblijft in een vluchtelingenkamp, de meesten echter zijn  terecht gekomen in één van de vele steden in Jordanië. Mafraq, een stad in het noorden van Jordanië met ongeveer 70.000 inwoners, is één van die steden. Hier zijn meer dan 70.000 vluchtelingen naar toe getrokken. In deze stad heeft een kleine CAMA -gemeente zich het lot aangetrokken van de vele vluchtelingen en hebben besloten hen te gaan helpen.

In de eerste instantie zijn ze begonnen met het verstrekken van noodpakketten aan nieuwe vluchtelingen – door de kerk het “welkomstpakket” genoemd. Inmiddels hebben meer dan 5.000 (voornamelijk moslim) gezinnen zo’n welkomstpakket ontvangen. Daarnaast bleek er behoefte te zijn  aan contact. Vrijwilligers uit de kerk bezoeken nu regelmatig ongeveer 300 gezinnen. Tijdens zo’n bezoek is er ruimte voor gesprek en het opbouwen van een (veilige) relatie. Vaak wordt een bezoek afgesloten met gebed voor de noden in het gezin.

Doordat er een tekort is aan onderwijs voor de vele kinderen, is in de kerk ook begonnen met het geven van onderwijs. Naast de gebruikelijke lessen van taal en rekenen, is er ook ruimte voor het verwerken van de vaak traumatische gebeurtenissen die de kinderen hebben meegemaakt.

Voor de volwassenen is de kerk gestart met cursussen voor mannen én vrouwen om hen te ontwikkelen.

De kerk mag op deze wijze in Jezus naam een wezenlijke bijdrage leveren aan de noden van de vluchtelingen. Naast een aantal vaste vrijwilligers bestaande uit gemeenteleden en buitenlandse werkers, komen er ook regelmatig groepen uit verschillende landen om voor korte termijn deze vaste vrijwilligers te ondersteunen. Als Dare2Go willen we meedraaien met het programma van de kerk. We gaan onder anderen samen met de vaste vrijwilligers huisbezoeken afleggen. Daarnaast gaan we welkomstpakketten uitdelen onder de nieuwe vluchtelingen. We willen we de kerk in Mafraq helpen en ondersteunen. We willen de vluchtelingen bemoedigen en de kerk financieel ondersteunen. Helpen bij o.a. de kinderprogramma’s en hand en-spandiensten verrichten.

We willen de liefde van Jezus voor hen in nood in de praktijk laten zien door er te zijn en te helpen.

Jezus zei; “Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.” Mattheüs 5:16

Bekijk de aftermovie van vorig jaar!

Social media